>>Posiłki regeneracyjne

    Zakład pracy powinien zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych lub regeneracyjnych.
   Posiłki o odpowiedniej kaloryczności dowozimy w termosach do zakładów pracy lub sprzedajemy talony na posiłki wydawane w restauracji.